Cài đặt từ Store

- Đối với iOS: 

- Đối với Android:

Tải và cài đặt chơi game trên PC

Trước tiên, chư vị cần tải và cài đặt ứng dụng giả lập trên PC. Có hai ứng dụng giả lập phổ biến mà các chư vị có thể chọn lựa và cài đặt, đó là Droid4X và BlueStacks:

- Droid4X: http://www.droid4x.com/ (Chọn mục Download simulator để tải Droid4X)

- BlueStacks: http://www.bluestacks.com/

Tải file APK OMG Ninja:

Sau khi tải thành công, mở thư mục lưu trữ bộ cài game OMG Ninja vừa được tải về.

Click đúp vào file APK OMG Ninja, game sẽ được tự động cài đặt vào BlueStacks hoặc Droid4X.

Sau khi có thông báo cài đặt thành công, chư vị chỉ cần bấm vào biểu tượng của OMG Ninja ở màn hình BlueStacks hoặc Droid4x và bắt đầu chơi game. 

OMG Ninja

Sau khi tải game về điện thoại cài đặt và chơi. Nếu các chư vị muốn gỡ bỏ (remove) thì làm theo các bước sau:

 

Vào vị trí game  được cài đặt.

Giữ ngón tay trên biểu tượng (icon) game khoảng 2 giây, tại biểu tượng game xuất hiện dấu gạch chéo chữ "X".  

Chọn vào dấu X, hệ thống thông báo hỏi "Xóa” OMG Ninja cũng sẽ xóa tất cả dữ liệu".  

Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác gỡ bỏ game OMG Ninja.

Đối với Android 

Vào Nút Setting hoặc Cài Đặt (tên gọi của nút tùy theo từng loại ngôn ngữ của máy).

Trong mục Setting (hoặc Cài Đặt) chọn nút App (hoặc có tên khác là nút Ứng Dụng).

Chọn biểu tượng game OMG Ninja.

Chọn nút Uninstall (hoặc nút Gỡ Bỏ cài đặt).

Sau đó chọn nút OK.

Hoàn tất gỡ bỏ game OMG Ninja.

Đối với giả lập Blue Stack/Droid4x trên PC

Bấm vào biểu tượng Start của Window sau đó chọn => Control Panel.

Chọn Programs => Programs and Features.

Chọn biểu tượng phần mềm Blue Stack/Droid4x => chọn Uninstall.

Bấm Yes để được tiến hành gỡ bỏ hoàn toàn bộ giả lập và Game trên PC.

Lưu ý