Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Cấp Vip và Quyền Lợi Vip trong OMG Ninja

12-12-2019

Các vị Nhẫn Giả thân mến,

Mei xin đưa thông tin nội dung Cấp Vip, Mốc Vip và các Đặc Quyền Vip khủng trong OMG Ninja cho các vị Nhẫn Giả tham khảo. Ngoài ra, các vị Nhẫn Giả còn có thể theo dõi thêm các Đặc Quyền chi tiết khác trong game thông qua giao diện chính, chọn nút "Nạp" --> chọn "Đặc quyền Vip" nhé.

Cấp Vip và đặc quyền VIP

Cấp VIP Mốc Vàng GOSU Quà VIP Ngày
1 100 180

10000 Bạc

2 250 450

1 Thẻ Tấn Công

30000 Bạc

3 600

900

1 Con Rối Exp

1 Thẻ Tấn Công

50000 Bạc

4 1000 1800

1 Con Rối Exp

1 Tinh Bàn

1 Thẻ Tấn Công

80000 Bạc

5 2500 4500

2 Con Rối Exp

1 Thẻ Làm Mới Thần Bí

1 Tinh Bàn

1 Thẻ Tấn Công

100000 Bạc

6 5000 9000

2 Con Rối Exp

1 Thẻ Làm Mới Thần Bí

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

120000 Bạc

7 10000 18000

3 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

1 Thẻ Tu Hành

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

150000 Bạc

8 25000 45000

3 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

1 Thẻ Tu Hành

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

200000 Bạc

9 50000 90000

3 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

1 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

250000 Bạc

10 100000 180000

4 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

2 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

300000 Bạc

11 200000 360000

4 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

2 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

1 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

350000 Bạc

12 300000 540000

4 Con Rối Exp

2 Thẻ Làm Mới Thần Bí

2 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

2 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

400000 Bạc

13 500000 900000

4 Con Rối Exp

3 Thẻ Làm Mới Thần Bí

2 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

2 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

450000 Bạc

14 1000000 1800000

4 Con Rối Exp

3 Thẻ Làm Mới Thần Bí

2 Thẻ Tu Hành

1 Phù Thần Mộc

2 Tinh Bàn

2 Thẻ Tấn Công

500000 Bạc

15 1500000 2700000

5 Con Rối Exp

4 Thẻ Làm Mới Thần Bí

3 Thẻ Tu Hành

2 Phù Thần Mộc

3 Tinh Bàn

3 Thẻ Tấn Công

550000 Bạc

16 2000000 3600000

5 Con Rối Exp

4 Thẻ Làm Mới Thần Bí

3 Thẻ Tu Hành

2 Phù Thần Mộc

3 Tinh Bàn

3 Thẻ Tấn Công

600000 Bạc

 

Lưu ý:
- Quà VIP Ngày sẽ được nhận mỗi ngày khi đạt đủ Cấp Vip tương ứng
- Để nhận Quà Vip Ngày, người chơi cần bấm vào nút Sự Kiện Đặc Sắc (ở giao diện chính) --> chọn mục Phúc Lợi Vip để nhận quà.

Mei kính bút!

Sự kiện nổi bật